جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 448ميليون

2 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 448ميليون

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 420ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 17متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سردزدک

قیمت کل : 400ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top