جستجوی ملک

طبقه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , جنوبی, سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 400ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 400ميليون

6 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top