جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 420ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 420ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 420ميليون

14متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top