جستجوی ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 405ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سویت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 410ميليون

43متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 415ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 415ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 420ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top