جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 400ميليون

9متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 430ميليون

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 400ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 430ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 432ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top