جستجوی ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه کدیون

قیمت کل : 300ميليون

1000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 250ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه برف فروشان

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 265ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سند كاغذي ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 260ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند كاغذي ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top