جستجوی ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 210ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 250ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 225ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 240ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 220ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 250ميليون

200متر متر مربع

کاربری باغشهری, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top