جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.782ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.865ميليارد

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خ نادر

قیمت کل : 1.97ميليارد

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.875ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, نما اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.76ميليارد

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - پزشکان

قیمت کل : 1.76ميليارد

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 1.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top