جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, جنوبی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما اجر, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.7ميليارد

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.75ميليارد

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.675ميليارد

3 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, نما اجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان - پوربهمن

قیمت کل : 1.68ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, دو نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top