جستجوی ملک

انبار جهت اجاره در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

360متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 2.4ميليارد

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

25متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه نیم طبق زیرزمین, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

1000متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 400ميليون

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

12متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top