جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 4ميليارد

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه خ شهید معزی

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی شرقی

قیمت کل : 3.5ميليارد

223متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 7.2ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 8.5ميليارد

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه پمپ گاز .

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top