جستجوی ملک

خانه کلنگی فروش جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 44.16ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 11.55ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک با هنر

قیمت کل : 5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی فروش جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 21.5ميليارد

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 3.8ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 7ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 26.28ميليارد

250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 9.5ميليارد

سن بنا , سند اوقاف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top