جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 2.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.865ميليارد

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک فرهنگیان - طلائیه

قیمت کل : 304ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 51.89ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 4.284ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5.17ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top