جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 375ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 19.8ميليارد

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سه نبش, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 7.5ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سادات

قیمت کل : 875ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.1ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, دونبش, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دو طبقه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 5ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دو طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 6.5ميليارد

4 خواب 207متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top