جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 110ميليارد

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت - فراشبندی

قیمت کل : 16ميليارد

274متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 12.75ميليارد

3 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 8.17ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 174ميليارد

3 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 5طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 20.25ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 7ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 72ميليارد

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.6ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 32ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top