جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی نیایش

رهن : 1ميليارد اجاره : 60ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 1ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 1ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 1ميليارد اجاره : 80ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top