جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 800ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 800ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 800ميليون

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 800ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 800ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 800ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 800ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 780ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 800ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top