جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 85ميليون اجاره : 3.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 85ميليون اجاره : 3.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 100ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بهشتی

رهن : 70ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فردوسی

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top