جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 5ميليارد اجاره : 10ميليون

1000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 6ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 6ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 6ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 6ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 6ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ولیعصر قصردشت

رهن : 7ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 7ميليارد

2 خواب 420متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top