جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک حافظ

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 25ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 18ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top