جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.9ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

50متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ صور اسرافیل

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 1.65ميليون

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 25ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 70ميليون اجاره : 6ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top