جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد مجتمع اهورا

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 65ميليون اجاره : 1.3تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5تومان

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 60ميليون اجاره : 12ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5.6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

33متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top