جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سمیه

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند مسكوني ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان صور اسرافیل

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.1ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 25ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 65ميليون اجاره : 4.3ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 65ميليون اجاره : 4.3ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیر همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top