جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 400ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

رهن : 400ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار دکتر حسابی

رهن : 400ميليون

2 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 400ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top