جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 3.5ميليارد

5 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه تریپلکس, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 3.5ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3.3ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3.3ميليارد اجاره : 10تومان

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3.3ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 3.5ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 3.5ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 3.2ميليارد

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4ميليارد اجاره : 10تومان

245متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4ميليارد

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top