جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 370ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 375ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 400ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

رهن : 400ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه(بام شیراز)

رهن : 370ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوارچمران

رهن : 350ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 350ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top