جستجوی ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه چنچنه

رهن : 2ميليارد

2 خواب

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2.3ميليارد

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 2.3ميليارد

8 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2.3ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2.3ميليارد

8 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 2.3ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top