جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 24سال , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر معالی اباد

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه طبقه اول, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه طبقه دوم, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل زرگری

رهن : 200ميليون اجاره : 24ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 195ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top