جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 120ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 100ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سجادیه سیمان

رهن : 110ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 120ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 150ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه طبقه اول, سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر معالی اباد

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top