جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 1.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه چنچنه

رهن : 2ميليارد

2 خواب

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليارد

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 1.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 1.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 9.1ميليارد رهن : 1.8ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top