جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد - بهاران

رهن : 1.25ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1.25ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1.25ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 1.25ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1.4ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز

رهن : 1.5ميليارد

4 خواب 600متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1.4ميليارد

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1.4ميليارد

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1.4ميليارد

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top