جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 330ميليون اجاره : 100ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 500ميليون اجاره : 100ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.86ميليارد رهن : 195ميليون اجاره : 100ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 600ميليون اجاره : 90ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 1ميليارد اجاره : 90ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1ميليارد اجاره : 100ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 70ميليون اجاره : 100ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 400ميليون اجاره : 100ميليون

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 500ميليون اجاره : 100ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رضوان

رهن : 100ميليون اجاره : 100ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top