جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 600ميليون اجاره : 60ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی نیایش

رهن : 1ميليارد اجاره : 60ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 700ميليون اجاره : 70ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 700ميليون اجاره : 70ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 600ميليون اجاره : 70ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1ميليارد اجاره : 70ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 600ميليون اجاره : 70ميليون

95متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون اجاره : 65ميليون

2 خواب 2000متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top