جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه 75 بالکن 70 مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 400ميليون اجاره : 46ميليون

250متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 250ميليون اجاره : 50ميليون

365متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 400ميليون اجاره : 44ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 42ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 40ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه ونیم, ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 130ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top