جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

470متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون اجاره : 40ميليون

270متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 250ميليون اجاره : 45ميليون

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 40ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 300ميليون اجاره : 40ميليون

750متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

700متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 470ميليون اجاره : 46ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 31.04ميليارد رهن : 450ميليون اجاره : 40ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top