جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

166متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه سه دهنه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - صنعتگر

رهن : 250ميليون اجاره : 43ميليون

900متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 250ميليون اجاره : 43ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : کارشناسي اجاره : 50ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری و تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 45ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 450ميليون اجاره : 45ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 450ميليون اجاره : 45ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top