جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مجتمع فرانسوی ساز

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 700ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.875ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.7ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.55ميليارد

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.85ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

رهن : 200ميليون اجاره : 4تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.1ميليارد

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top