جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.1ميليارد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.45ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.625ميليارد

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه نادر

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه نادر

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 3.14ميليارد

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 2.26ميليارد

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه اپارتمان, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.7ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, دونبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top