جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شمشاد

قیمت کل : 1.95ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, نما کامپوزیت, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 420ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.95ميليارد

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 2.87ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دوکله نور, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 4.37ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, دوکله نور, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در گرمسار منطقه سید اباد

2 خواب 84متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.25ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top