جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 700ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 1.2ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

قیمت کل : 2.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه نادر

قیمت کل : 2.62ميليارد

4 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 10ميليارد

3 خواب 296متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دینکان

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

رهن : 400ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top