جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.728ميليارد

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 14ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 14ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.613ميليارد

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 14ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه باهنر جنوبی - زاگرس شرقی

قیمت کل : 3.85ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top