جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11.27ميليارد

2 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.6ميليارد

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار گلستان

رهن : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 1.44ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 10.4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

قیمت کل : 6.2ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 10.4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - جهان آرا

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 400ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 400ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top