جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.45ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.592ميليارد

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 2.34ميليارد

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.207ميليارد

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.62ميليارد

2 خواب 131متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 400ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

رهن : 60ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 860ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top