جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه نخست, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 400ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا - خ جمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا - خ جمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - گلها

رهن : 300ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد

رهن : 90ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهادسازندگی

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

رهن : 250ميليون اجاره : کارشناسي

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 120-, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.96ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top