جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 1.5ميليارد

4 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 1.5ميليارد

4 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه میدان امام

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در اراک منطقه خانه میران

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری ویلایی, سن بنا , سیستم نقشه تریبلکس, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اراک منطقه پل فرنگی

قیمت کل : 580ميليون

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اراک منطقه میدان شریعتی

قیمت کل : 650ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوازدهم, سیستم نقشه 12طبقه, نما ترکیبی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 250تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top