جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 350ميليون

15 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه فلکه نماز

قیمت کل : 300ميليون

15 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 450ميليون

15 خواب 165متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دو طبقه ومغازه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top