جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 313ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه شهرک امیرکبیر

قیمت کل : 80ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در اراک منطقه دانش سرا

رهن : 20ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه شهدای شعبان

قیمت کل : 55ميليون

25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 216ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اراک منطقه ملک

رهن : 5ميليون اجاره : 380تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top