بسته مسکن اجتماعی به زودی نهایی می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از نهایی شدن بسته مسکن اجتماعی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در توضیح برنامه دولت یازدهم برای مسکن کم درآمدها به توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون اشاره کرد و گفت: در این برنامه مشترک با سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی تفاهم شده است.

روزنامه دنياي اقتصاد: مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن از نهايي شدن بسته مسكن اجتماعي در آينده‌اي نزديك خبر داد. علي چگيني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در توضيح برنامه دولت يازدهم براي مسكن كم درآمدها به توافق وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون اشاره كرد و گفت: در اين برنامه مشترك با سازمان برنامه و بودجه براي تامين منابع مالي ساخت سالانه 100 هزار واحد مسكوني تفاهم شده است.
 

وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌اي در حوزه مسكن اجتماعي در دست تهيه دارد كه در كميسيون امور زيربنايي دولت چند جلسه درباره آن تشكيل داده و در شرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد.
 
او با بيان اينكه جامعه هدف بسته مسكن اجتماعي گروه‌هاي درآمدي متوسط رو به پايين هستند، اظهار كرد: البته در اين حوزه تاكنون اقداماتي براي تامين مسكن اقشار كم درآمد در محدوده بافت فرسوده انجام شده است. از سوي ديگر به‌صورت محدود اقداماتي از سوي وزارت راه در توافق با بنياد مستضعفان، سازمان ملي زمين و مسكن آغاز شده است.او ادامه داد: در حال حاضر توافق وزارت راه و شهرسازي با وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي منتظر دريافت منابع و اتمام پروژه تحويل واحدهاي مسكن مهر است.چگيني تصريح كرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد براي گروه‌هاي كم درآمد و خانواده‌هاي داراي معلول تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.
 
به گفته وي، وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌اي در حوزه مسكن اجتماعي در دست تهيه دارد كه در كميسيون امور زيربنايي دولت چند جلسه درباره آن تشكيل شده و در شرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد. او افزود: بر اساس برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ساخت سالانه ۱۰۰هزار واحد اجاره به شرط تمليك، اجاره‌اي و توليد بسته كامل مسكن اجتماعي در دستور كار قرار دارد به زودي نهايي و مصوب خواهد شد.او تاكيد كرد: در مكان‌يابي ساخت مسكن اجتماعي براي رعايت حقوق شهروندي، به اختلاط طبقه پردرآمد، متوسط و كم‌درآمد توجه شده است چراكه جداسازي اقشار مختلف درآمدي از يكديگر عارضه‌هاي اجتماعي متعددي را در پي خواهد داشت.
 
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با اشاره به برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي بازسازي محلات در بافت‌هاي فرسوده گفت: وزارت راه و شهرسازي از ابتداي كار خود در دولت يازدهم بازسازي و بازآفريني ۲۷۰ محله را در دستور كار قرار داده است. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه مسكن اجتماعي يك عنوان است، گفت: اجراي مسكن اجتماعي بدين‌معنا نيست كه اجراكنندگان و سازندگان در جاهايي مشخص مسكن بسازند زيرا با اين كار اساسا به جدايي‌گزيني اقشار پردرآمد از كم‌درآمدها دامن مي‌زنيم بلكه هدف اختلاط همه اقشار جامعه در كنار يكديگر است.چگيني ادامه داد: ممكن است در آينده وزارت راه و شهرسازي بخواهد يك سري واحدهاي مسكوني را با قيمت ارزان اجاره دهد.

گزارش اشکال Top