جزئیات تسهیلات مسکن با اقساط ۸ میلیونی

سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم در شهر تهران برای زوجین از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزیش یافت و مبلغ این وام به صورن انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

افزايش سقف تسهيلات «ساخت و خريد مسكن» و «جعاله مسكن» از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در يك‌هزار و سيصد و بيستمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۶‏‏‏‏ شهريور ۱۴۰۰ تصويب و پس از چندي به بانك مسكن ابلاغ شد.

براساس مصوبه بانك مركزي سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق‌تقدم در شهر تهران براي زوجين از ۲۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزيش يافت و مبلغ اين وام به صورن انفرادي از ۱۰۰ ميليون تومان به ۲۰۰ ميليون تومان رسيد.

سقف تسهيلات ساخت و خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت براي زوجين از ۱۶۰ ميليون تومان به ۳۲۰ هزار تومان و رقم درخواست انفرادي اين وام از ۸۰ ميليون تومان به ۱۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

همچنين مبلغ اين تسهيلات براي ساير مناطق شهري كه جمعيت ۲۰۰ هزارنفر يا كمتر دارد براي زوجين از ۱۲۰ ميليون تومان به ۲۴۰ ميليون تومان و به صورت انفرادي از ۶۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان رسيده است.

مبلغ تسهيلات جعاله (تعمير) از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن كه پيش از اين ۴۰ ميليون تومان بود با رشد ۱۰۰ درصدي به ۸۰ ميليون تومان رسيد و اعطاي اين تسهيلات به صورت همزمان يا غير همزمان به گيرندگان تسهيلات خريد، امكان پذير است.

لازم به ذكر است سقف جديد تسهيلات اوراق مسكن براي واحدهاي مسكوني با حداكثر عمر ۲۵ سال ساخت، قابل استفاده است.

درصورتي كه از تاريخ صدورجواز ساخت بيش از ۲۵ سال و حداكثر ۳۰ سال سپري گذشته باشد سقف تسهيلات در تهران ۱۶۰ ميليون تومان، مراكز استان و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۱۲۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۸۰ ميليون تومان خواهد بود.

 همچنين ملك مورد نظر بايد شرايط و مشخصات لازم از جمله رعايت آيين‌نامه ۲۸۰۰، تاييد استحكام بنا، چك ليست كنترل كيفيت ساختمان و را داشته باشد.

جهت دريافت سقف تسهيلات بايد ۸۰ درصد ارزش كارشناسي ملك كه توسط ارزياب بانك محاسبه و در گزارش ارزيابي درج مي‌شود، كفاف تسهيلات را بدهد.

رقم اقساط و بازپرداخت تسهيلات مسكن و جعاله

اقساط تسهيلات ۲۰۰ ميليون توماني هريك زوجين در شهر تهران با درنظر گرفتن سود ۱۷.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ سال ماهانه ۳ ميليون و ۳۳۲ هزار تومان است كه در صورت دريافت تسهيلات از سوي زوجين با مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان بايد ماهانه ۶ ميليون ۶۶۴ هزار تومان پرداخت شود كه جمع كل بازپرداخت و سود اين تسهيلات ۹۶۰ ميليون تومان است.

همچنين افرادي كه وام ۸۰ ميليون توماني تعمير (جعاله) را دريافت مي‌كنند با درنظرگرفتن سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۵ ساله بايد ماهانه حدود ۲ ميليون تومان قسط پرداخت كنند كه جمع كل پرداختي طي ۵ سال به همراه اصل پول ۱۲۰ ميليون تومان خواهد بود.

در مجموع اقساط تسهيلات پرداختي ۴۸۰ ميليون توماني ماهانه ۸ ميليون و ۶۶۴ هزار تومان خواهد بود كه پس از ۵ سال با اتمام اقساط تسهيلات جعاله به ۶ ميليون و ۶۶۴ هزار تومان خواهد رسيد و جمع كل بازپرداخت به همراه سود يك ميليارد و ۸۰ ميليون تومان خواهد بود.

گزارش اشکال Top