قیمت جدید آهن آلات در بازار اعلام شد

به گزارش روزگارمعدن، آخرین قیمت آهن آلات در سی ام شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قيمت روز تيرآهن كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم) قيمت(ريال)  
تيرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۱۲۲ ۱,۷۸۸,۹۹۰
تيرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۱۵۵ ۲۱,۶۵۱,۳۷۶
تيرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۱۹۵ ۲۶,۶۰۵,۵۰۴
تيرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۲۲۵ ۳۱,۹۲۶,۶۰۵
تيرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۲۷۶ ۴۲,۲۰۱,۸۳۴
تيرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۳۱۵ ۴۸,۸۰۷,۳۳۹
تيرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۳۶۹ ۵۷,۰۶۴,۲۲۰
تيرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۴۳۴ ۶۴,۶۷۸,۸۹۹
تيرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متري ۵۰۰ ۷۶,۱۴۶,۷۸۸
قيمت روز ميلگرد كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو ميلگرد ۶.۵ امير آباد كلاف ۴.۵ ——
هر كيلو ميلگرد ۸ شاهين بناب شاخه ۶ ۱۴۴,۰۳۶
هر كيلو ميلگرد ۱۰ شاهين بناب ۱۲ متري ۷.۵ ۱۴۲,۲۰۱
هر كيلو ميلگرد ۱۲ شاهين بناب ۱۲ متري ۱۱ ۱۴۲,۲۰۱
هر كيلو ميلگرد ۱۴ شاهين بناب ۱۲ متري ۱۵ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۱۶ شاهين بناب ۱۲ متري ۱۹ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۱۸ شاهين بناب ۱۲ متري ۲۵ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۲۰ شاهين بناب ۱۲ متري ۳۰ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۲۲ شاهين بناب ۱۲ متري ۳۶ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۲۵ شاهين بناب ۱۲ متري ۴۷ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۲۸ شاهين بناب ۱۲ متري ۵۶ ۱۴۰,۳۶۶
هر كيلو ميلگرد ۳۲ شاهين بناب ۱۲ متري ۷۵ ۱۴۰,۳۶۶
قيمت روز پروفيل كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو پروفيل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ كيان پرشيا ۶ متري هر متر ۲.۴۴ ——
هر كيلو قوطي ۱۰ در ۲۰ كيان پرشيا ۶ متري ۴.۵ ——
هر كيلو قوطي ۱۰ در ۲۵ كيان پرشيا ۶ متري ۵.۵ ——
هر كيلو قوطي ۱۰ در ۳۰ كيان پرشيا ۶ متري ۶.۵ ——
هر كيلو قوطي ۲۰ در ۲۰ كيان پرشيا ۶ متري ۷ ——
هر كيلو قوطي ۲۰ در ۳۰ كيان پرشيا ۶ متري ۹.۵ ——
هر كيلو قوطي ۲۵ در ۲۵ كيان پرشيا ۶ متري ۹ ——
هر كيلو قوطي ۳۰ در ۵۰ كيان پرشيا ۶ متري ۱۶ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۳۰ در ۶۰ كيان پرشيا ۶ متري ۱۷ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۴۰ در ۴۰ كيان پرشيا ۶ متري ۱۵ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۴۰ در ۶۰ كيان پرشيا ۶ متري ۱۹ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۴۰ در ۱۰۰ كيان پرشيا ۶ متري ۲۸ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۴۰ در ۸۰ كيان پرشيا ۶ متري ۲۳ ۲۳۳,۹۴۴
هر كيلو قوطي ۷۰ در ۷۰ كيان پرشيا ۶ متري ۲۷ ۲۳۳,۹۴۴
قيمت روز ناوداني كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو ناوداني ۶.۵ ناب تبريز ۶ متري ۴۲ ——
هر كيلو ناوداني ۸ ناب تبريز ۶ متري ۴۴ ۱۵۱,۳۷۶
هر كيلو ناوداني ۱۰ ناب تبريز ۶ متري ۵۲ ۱۵۱,۳۷۶
هر كيلو ناوداني ۱۲ ناب تبريز ۶ متري ۶۴ ۱۵۱,۳۷۶
هر كيلو ناوداني ۱۴ ناب تبريز ۱۲ متري ۱۵۵ ۱۵۱,۳۷۶
هر كيلو ناوداني ۱۶ ناب تبريز ۱۲ متري ۱۷۰ ۱۵۱,۳۷۶
هر كيلو ناوداني ۱۸ ناب تبريز ۱۲ متري ۲۱۵ ——
هر كيلو ناوداني ۲۰ ناب تبريز ۱۲ متري ۲۳۰ ——-
قيمت روز صفحه ستون كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو ورق ۸   ۲۰۰,۰۰۰
هر كيلو ورق ۱۰   ۲۰۰,۰۰۰
هر كيلو ورق ۱۲   ۲۰۱,۸۳۴
هر كيلو ورق ۱۵   ۲۰۱,۸۳۴
هر كيلو ورق ۲۰   ——-
هر كيلو ورق ۲۵   ——-
قيمت روز نبشي كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو نبشي ۳ ناب تبريز ۶ متري ۹ ——-
هر كيلو نبشي ۴ ناب تبريز ۶ متري ۱۵ ۱۴۷,۷۰۶
هر كيلو نبشي ۵ ناب تبريز ۶ متري ۲۲ ۱۴۷,۷۰۶
هر كيلو نبشي ۶ ناب تبريز ۶ متري ۳۲ ۱۴۷,۷۰۶
هر كيلو نبشي ۸ ناب تبريز ۶ متري ۵۸ ۱۴۷,۷۰۶
هر كيلو نبشي ۱۰ ناب تبريز ۶ متري ۹۰ ——-
هر كيلو نبشي ۱۲ ناب تبريز ۶ متري ۱۳۰ ——-
قيمت روز ورق سياه كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو ورق سياه ۲   رول ۱۲ ——-
هر كيلو ورق سياه ۳ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۱۱,۹۲۶
هر كيلو ورق سياه ۴ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۱۱,۹۲۶
هر كيلو ورق سياه ۵ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲۰,۱۸۳
هر كيلو ورق سياه ۶ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۲۰,۱۸۳
هر كيلو ورق سياه ۸ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۲۰,۱۸۳
هر كيلو ورق سياه ۱۰ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۲۹,۳۵۷
هر كيلو ورق سياه ۱۲ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۲۰,۱۸۳
هر كيلو ورق سياه ۱۵ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۲۰,۱۸۳
هر كيلو ورق سياه ۲۰ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵
هر كيلو ورق سياه ۲۵ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵
هر كيلو ورق سياه ۳۰ فولاد مباركه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵
قيمت روز تسمه كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو تسمه ۵ در ۲۰   ۱۲ متري ۲ ——-
هر كيلو تسمه ۵ در ۲۵   ۱۲ متري ——-
هر كيلو تسمه ۵ در ۳۰   ۱۲ متري ——-
هر كيلو تسمه ۵ در ۴۰   ۱۲ متري ——-
هر كيلو تسمه ۵ در ۵۰   ۱۲ متري ——-
        ——-
قيمت روز مفتول كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو حرارتي ——-
هر كيلو زيگزاگ ——-
هر كيلو سيم فابريك ۱.۵ ۱۸۹/۰۰۰
هر كيلو سيم فابريك ۲.۵ ۱۸۷/۵۰۰
هر كيلو سيم تسمه ۱.۵ ——-
هر كيلو سيم تسمه ۲.۵ ——-
قيمت روز خاموت كارخانه شاخه وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو خاموت ۸ ——-
هر كيلو خاموت ۱۰ ——-
هر كيلو خاموت مهندسي ۸ ——-
هر كيلو خاموت مهندسي ۱۰ ——-
هر كيلو خاموت سنجاقي ۸ ——-
هر كيلو خاموت سنجاقي ۱۰ ——-
قيمت روز ورق گالوانيزه كارخانه رول وزن(كيلوگرم)   قيمت(ريال)  
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۴ اميركبير كاشان ——- ——- ——-
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۵ اميركبير كاشان كوتاه ——- ۳۰۲/۵۰۰
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۶ اميركبير كاشان كوتاه ——- ۲۹۷/۵۰۰
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۷ هفت الماس كوتاه ——- ۲۹۲/۰۰۰
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۸   ——- ——- ——-
هر كيلو ورق گالوانيزه ۰.۹   ——- ——- ——-
هر كيلو ورق گالوانيزه ۱   ——- ——- ——-
هر كيلو ورق گالوانيزه ۱.۲۵   ——- ——- ۲۹۲/۵۰۰
هر كيلو ورق گالوانيزه ۱.۵   ——- ——- ——-
هر كيلو ورق گالوانيزه ۲   ——- ——- ——-

گزارش اشکال Top